Grondslagen en doorwerking van de religieuze vrouwenbeweging in de extatische mystiek en New Age

We bespreken, kort, de mystieke grondslagen van de religieuze vrouwenbeweging van de 13de eeuw. Nadien behandelen we de doorwerking van deze beweging in wat we de 'extatische' mystiek noemen, en zoeken we naar de moderne doorvertaling van deze mystiek in de huidige New Age.

Bronnen en verspreiding

De mystieke bronnen zijn voornamelijk de geschriften van Bernardus van Clairvaux, Willem van Saint-Thierry en de Victorijnen (12de eeuw). Een andere inspiratiebron is het leven van Franciscus van Assisi (eind 12de, begin 13de eeuw) en de erfenis van de ‘evangelische armoede’ die zich als een spirituele tendens aftekent vanaf de 12de eeuw. De affectieve Christusmystiek (Bernardus) wordt gecombineerd met de effectieve, letterlijke navolging van Christus (Franciscus) en levert een eigensoortige mystiek op die typisch is voor de ‘religieuze vrouwenbeweging’ van de dertiende eeuw.

Lees meer...