Meester Eckhart. Drie vormen van eenheid

Eckhart, een dominicaans theoloog, leefde van 1260 tot 1328. Hij geldt als een van de diepzinnigste mystici uit de christelijke traditie.[i] In de preken die hij hield in de domincanessenkloosters van het Rijngebied treft men een gedurfd geheel aan van paradoxaal verwoorde inzichten. De preken werden voorafgegaan door jarenlang theologisch onderzoek waarvan we de neerslag kunnen lezen in Eckharts traktaten.[ii] Wat bij hem vooral opvalt is dat hij zijn toehoorsters een benadering van de eenheid voorstelt die radicaal verschilt van de eenheid zoals ze tot dan toe binnen de christelijke mystiek werd nagestreefd.

Lees meer...